Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Wellness Connection

Ano Ang Puwede Mong Gawin para Kontrolin ang Hika.

Isa ka ba sa 20 milyong Amerikanong may hika? Kung oo, alam mo kung ano ang nangyayari kapag nabarahan o kumipot ang mga daanan ng hangin sa iyong mga baga. Mahirap huminga. Masikip ang dibdib. May ubo, agahas (maingay na paghinga), kakapusan sa paghinga, at mabilis na paghinga.

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Kaya Mong Kontrolin ang Iyong Diabetes.

Ang mga taong may diabetes ay puwedeng mabuhay nang mahaba at malusog sa pamamagitan ng pagkontrol sa tatlong kondisyon:

  •  Blood sugar (glucose)
  •  Presyon ng dugo
  •  Mga antas ng cholesterol

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Cholesterol.

Puwedeng magdulot ng sakit sa puso ang sobrang cholesterol. Pero hindi pa huli ang lahat, at hindi rin naman masyadong maaga, para pamahalaan ang mga antas ng cholesterol mo.

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Altapresyon: Ang Silent Killer.

Tinatawag na "silent killer" ang altapresyon. "Silent" ito dahil puwedeng mayroon ka nito nang hindi mo alam. At "killer" ito dahil sinisira nito ang iyong katawan.

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Kaya Mong Huminto sa Paninigarilyo.

Lampas 430,000 Amerikano ang namamatay kada taon dahil sa paninigarilyo. Nagdudulot ng mga sakit ang paninigarilyo gaya ng cancer, sakit sa puso, stroke, mga problema sa pagbubuntis, at sakit sa baga.

Bisitahin ang mga sumusunod na link para sa karagdagang impormasyon:

Ang Stress at ang Iyong Kalusugan.

Pamilyar na salita ang stress para sa ating lahat. Nakakaranas tayo ng stress kapag may aksidente o emergency. Pero nangyayari din ito sa mga pang-araw-araw nating buhay.

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Huling Na-update Noong: 12/4/2020