Skip to main content

Wellness Connection

Ano Ang Puwede Mong Gawin para Kontrolin ang Hika.

Isa ka ba sa 20 milyong Amerikanong may hika? Kung oo, alam mo kung ano ang nangyayari kapag nabarahan o kumipot ang mga daanan ng hangin sa iyong mga baga. Mahirap huminga. Masikip ang dibdib. May ubo, agahas (maingay na paghinga), kakapusan sa paghinga, at mabilis na paghinga.

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Kaya Mong Kontrolin ang Iyong Diabetes.

Ang mga taong may diabetes ay puwedeng mabuhay nang mahaba at malusog sa pamamagitan ng pagkontrol sa tatlong kondisyon:

  •  Blood sugar (glucose)
  •  Presyon ng dugo
  •  Mga antas ng cholesterol

Visit WebMD for additional information.

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Cholesterol.

Puwedeng magdulot ng sakit sa puso ang sobrang cholesterol. Pero hindi pa huli ang lahat, at hindi rin naman masyadong maaga, para pamahalaan ang mga antas ng cholesterol mo.

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Altapresyon: Ang Silent Killer.

High blood pressure is called the "silent killer." It is "silent" because you can have it without even knowing. High blood pressure can be fatal.

Bisitahin ang WebMD para sa karagdagang impormasyon.

Kaya Mong Huminto sa Paninigarilyo.

Lampas 430,000 Amerikano ang namamatay kada taon dahil sa paninigarilyo. Nagdudulot ng mga sakit ang paninigarilyo gaya ng cancer, sakit sa puso, stroke, mga problema sa pagbubuntis, at sakit sa baga.

Bisitahin ang mga sumusunod na link para sa karagdagang impormasyon:

Ang Stress at ang Iyong Kalusugan.

Stress is a familiar word to us. We experience stress in times of an accident or emergency situation. But it also happens in our daily lives.

Visit WebMDfor additional information.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_134133E_M Last Updated On: 10/1/2023
On April 22, 2024, UnitedHealth Group issued a press release, providing an update on the Change Healthcare cybersecurity incident that occurred on Feb. 21, 2024. Given the size of the data impacted, the investigation to determine whose data is impacted is expected to take several months. UnitedHealth Group believes this situation will impact “a substantial proportion of people in America” and is offering immediate credit monitoring and identity protection services, as well as a dedicated contact center to address questions. Visit Change Healthcare Cyberattack Support and/or reach out to the contact center at 1-866-262-5342 regarding any questions.

×