Skip to main content

Pumili ng Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga

Mahalaga ang Inyong Doktor ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) sa Inyong Pangangalagang Pangkalusugan

Makakatulong na magkaroon ng mabuting ugnayan - at mabuting komunikasyon - sa isang doktor na pinagkakatiwalaan at inaasahan mo. Binabantayan ng iyong PCP ang pangkalahatang kalusugan mo, at inirerekomenda niya ang tamang pangangalaga sa tamang oras para mapanatili kang malusog. Narito ang ilang tip para masulit mo ang pagpapatingin mo sa iyong PCP, para makahanap ng angkop para sa iyo, at para maunawaan kung anong mag uri ng mga doktor ang puwedeng maging PCP mo.

Sundin ang isang Checklist:

 • Always carry your Wellcare member ID card and present it at your doctor visits.
 • If you’re seeing a new PCP, have your medical records sent from your last PCP. Bring a list of all your medications – even vitamins and herbal remedies. Be sure to review them with your PCP. There may be better options that you can discuss.
 • Bring a list of all your questions and concerns. Go over each one and discuss how to address them. Be honest and thorough. Doctors need to know everything about you to be able to help you. Don’t hold back. The information you share will always be kept private.
 • Kumuha ng kopya ng mga oras ng negosyo at mga numero ng telepono. Alamin kung saan tatawag kapag may emergency.

Paghahanap sa Tamang PCP

Sa WellCare, puwede kang pumili ng bagong PCP anumang oras. Baka gusto mo ng PCP na malapit lang sa bahay mo. Baka gusto mo ng PCP na alam mong mas makakaunawa sa iyo. Nasa iyo ang desisyon.

 1. Think about your "must haves"
  • Kailan nasa tanggapan ang doktor? Available ba ang mga appointment sa gabi at tuwing weekend?
  • Ilang doktor ang on call kung sakali mang magka-emergency?
  • Naa-access ba ng may kapansanan ang pasilidad?
  • Kumbinyente at available ba ang transportasyon?
  • Gusto mo ba ng malapit na tanggapan?
  • Mas gusto mo ba ng mga lalaki o babaeng doktor?
  • Gusto mo ba ng doktor na nagsasalita ng wikang maliban sa English?
 2. Ask around: Do your friends and relatives have a PCP they trust and recommend? Find out if the PCP is in your plan's provider network and accepting new patients.
 3. Check the provider directory: To find a PCP, use our Find Provider tool.
 4. Schedule your first visit: Call to make an appointment. Or, let us help you make the appointment. Contact Us.
 5. Get to know your new doctor: Ask about his or her experience. Be sure you feel at ease with the doctor.

Sino ang Puwede Ninyong Maging PCP?

Baka gusto mong isaalang-alang ang mga doktor mula sa sumusunod na tatlong pangunahing kategorya. Kwalipikado ang lahat na maging PCP mo:

 1. General Practitioners/Physicians (GP): 
  GP's treat patients of all ages with a variety of health issues. This type of doctor might be a Doctor of Medicine (M.D.) or a Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.). GPs will refer a patient to a specialist if further treatment is needed.
 2. Family Practitioners/Physicians: 
  These PCPs are similar to GPs. They may also treat health issues that may require a visit to a specialist. For example, children may see a pediatrician. Women may see an OB/GYN.
 3. Internists: 
  These PCPs diagnose and treat adults with diseases and disorders of internal organs. They often specialize in chronic or long-term conditions.

Start building a better relationship with your PCP today. If you need help finding the right match, we can help. Contact Us.

Mga Kapaki-pakinabang na Dokumento

Please complete this form with your provider if you want to change your PCP. Your provider will then send this form to your health plan, letting them know about the change.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_134133E_M Last Updated On: 10/1/2023
On April 22, 2024, UnitedHealth Group issued a press release, providing an update on the Change Healthcare cybersecurity incident that occurred on Feb. 21, 2024. Given the size of the data impacted, the investigation to determine whose data is impacted is expected to take several months. UnitedHealth Group believes this situation will impact “a substantial proportion of people in America” and is offering immediate credit monitoring and identity protection services, as well as a dedicated contact center to address questions. Visit Change Healthcare Cyberattack Support and/or reach out to the contact center at 1-866-262-5342 regarding any questions.

×