Skip to main content

Paano Mag-enroll

Are you ready to enroll in a Wellcare Medicare Advantage or Prescription Drug Plan?  There are four easy ways to enroll.  Choose the one that works best for you.

  1. Online. Piliin ang iyong plano at kumpletuhin ang iyong aplikasyon online.

  2. Sa Pamamagitan ng Telepono. Makipag-ugnayan sa Amin at tutulungan ka ng isa sa aming mga lisensyadong kinatawan sa sales at pagpapatala sa proseso ng pagpapatala.

  3. Sa Pamamagitan ng Mail o Fax. I-download at i-print ang iyong aplikasyon sa pagpapatala. Kapag nasagutan mo na ito, i-mail o i-fax ito sa amin. Kung kailangan mo ng tulong, Makipag-ugnayan sa Amin para makipag-usap sa isang lisensyadong sales agent.
    1. Gamitin ang aming tool na Need Plan para mahanap at ma-access ang mga impormasyon at dokumento ng iyong plano, kabilang ang aplikasyon sa pagpapatala. Kapag nahanap mo na ang gusto mong plano, piliin ang "I want to learn about this plan." Dadalhin ka sa page ng pangkalahatang-ideya ng plano. Dito, maa-access mo ang aplikasyon sa pagpapatala, impormasyon ng plano, at iba pang mahahalagang dokumento.

  4. At Medicare.gov. You can enroll in a Wellcare Medicare Advantage or Prescription Drug Pan using Medicare’s Plan Finder.
Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_134133E_M Last Updated On: 10/1/2023
On April 22, 2024, UnitedHealth Group issued a press release, providing an update on the Change Healthcare cybersecurity incident that occurred on Feb. 21, 2024. Given the size of the data impacted, the investigation to determine whose data is impacted is expected to take several months. UnitedHealth Group believes this situation will impact “a substantial proportion of people in America” and is offering immediate credit monitoring and identity protection services, as well as a dedicated contact center to address questions. Visit Change Healthcare Cyberattack Support and/or reach out to the contact center at 1-866-262-5342 regarding any questions.

×