Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Pagpapalaki ng Malulusog na Bata

Mga Tip para sa Mga Magulang

Mahalaga ang papel mo sa paghubog sa kung ano ang mararamdaman ng iyong mga anak tungkol sa pag-eehersisyo. Matutunan ang ilang tip para tulungan silang maging mas aktibo.

Mga Bakuna para sa Iyong Anak

Ipinapanganak ang mga sanggol nang may natural na proteksyon laban sa ilang partikular na sakit. Pero kailangan pa rin nila ng mga bakuna.

Ipasuri ang Iyong Anak para sa Lead

What is lead?

Ang lead ay isang heavy metal na makikita sa ibabaw ng mundo. Puwede itong isama sa iba pang kemikal para makabuo ng mga lead compound o salt. Ang lead ay isang natural na elementong hindi napipira-piraso sa mas maliliit na bahagi (hindi nabe-break down) sa kapaligiran, at mahirap itong linisin.

Mga Kabataan at Droga: Alamin ang Mga Senyales

Teenagers may be involved with drugs in various ways. Experimentation at this age is common. Unfortunately, most teens do not realize how their actions affect their future. They might think they do not have problems that others have.

Panatilihing Fit at Malusog ang Mga Bata

Ano ang unang inaatupag ng iyong mga anak pag-uwi nila mula sa eskwela? Kumukuha ba sila agad ng meryenda at dumidiretso na sa panonood ng TV o paggamit ng computer?

Ang sobrang pagkain at hindi pagiging aktibo ay mga dahilan para masyadong bumigat ang mga bata. Sa nakalipas na 20 taon, dumoble ang dami ng mga batang sobra ang timbang. Humigit-kumulang 15% ng mga bata edad 6-19 na taon ang sobra sa timbang. Ibig sabihin, halos isa sa bawat limang bata ang masyadong mabigat.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Huling Na-update Noong: 12/4/2020