Skip to main content

Ang aming center para sa kalusugan at wellness ay ang gabay mo para maalagaan ka.

At Wellcare, we understand that your health is important to you. That's why our Health and Wellness center offers interactive tools to help you manage conditions, save money and much more.

Larawan ng kalusugan at wellness
health-wellness-01

MAGING MALUSOG


Matutunan kung paano pamahalaan ang mga kondisyon gaya ng altapresyon, mataas na cholesterol, at diabetes. Humanap ng impormasyon sa kung paano hihinto sa paninigarilyo at kontrolin ang iyong stress.


Let us help you be healthy
health-wellness-02

PAGPAPALAKI NG MALULUSOG NA BATA

Makahanap ng mga tip para tulungan ka tungkol sa mga bakuna, pati na mga tip para hikayatin silang mag-ehersisyo. Kung mapapanatiling malusog ang iyong mga anak, kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila.


Improve your health. Improve your life
Kalusugan ng Kababaihan

KALUSUGAN NG KABABAIHAN


Learn about specific screenings such as mammograms and cervical cancer tests that can help catch issues early as well as get pregnancy information assistance.


Kahalagahan ng kalusugan ng kababaihan
health-wellness-03

KRAMES HEALTH LIBRARY

Ang Krames Health library ay
ang pinaka-updated na resource ng pag-aaral para sa mga pasyente. Sa Krames Health Library, may access kayo sa mahigit 4,000 paksang nauugnay sa kalusugan at medikasyon.

Bisitahin ang Krames Health Library

Bakit ang WellCare?

Maalab ang aming dedikasyon sa paglilingkod sa aming mga miyembro at sa komunidad kung saan sila nakatira. Mangyaring panoorin ang sumusunod na video para makita ang dedikasyon sa aming ginagawa.

Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_134133E_M Last Updated On: 10/1/2023