Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Ang aming center para sa kalusugan at wellness ay ang gabay mo para maalagaan ka.

At Wellcare, we understand that your health is important to you. That's why our Health and Wellness center offers interactive tools to help you manage conditions, save money and much more.

Larawan ng kalusugan at wellness
health-wellness-01

MAGING MALUSOG


Matutunan kung paano pamahalaan ang mga kondisyon gaya ng altapresyon, mataas na cholesterol, at diabetes. Humanap ng impormasyon sa kung paano hihinto sa paninigarilyo at kontrolin ang iyong stress.


Hayaan mong tulungan ka naming maging malusog.
health-wellness-02

PAGPAPALAKI NG MALULUSOG NA BATA

Makahanap ng mga tip para tulungan ka tungkol sa mga bakuna, pati na mga tip para hikayatin silang mag-ehersisyo. Kung mapapanatiling malusog ang iyong mga anak, kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila.


Maging mas malusog. Pagandahin ang iyong buhay.
Kalusugan ng Kababaihan

KALUSUGAN NG KABABAIHAN


Alamin ang tungkol sa mga partikular na pagsusuri gaya ng mammogram at pagsusuri para sa cervical cancer na makakatulong sa pagtukoy sa mga isyu nang maaga, at humingi ng tulong sa impormasyon tungkol sa pagbubuntis. 


Kahalagahan ng kalusugan ng kababaihan
health-wellness-03

KUMONEKTA SA WELLCARE

Makatipid ng oras at pera sa mga serbisyo na para lang sa mga miyembro gaya ng aming Linya sa Pagpapayo ng Nurse, Mail-Service na Parmasya, at mga espesyal na diskwento sa mga item at serbisyo na puwedeng ginagamit mo na! Mahahanap mo ang mga resource na ito sa mga materyales ng iyong plano!

Hanapin ang planong angkop sa mga pangangailangan mo

Bakit ang WellCare?

We are passionate about serving our members and the communities in which they live. Please watch the following video to see us in action.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Huling Na-update Noong: 12/4/2020