Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mayroon Ka Bang Tanong, Komento, o Suhestyon?

If so, we want to hear from you.

Mga Numero ng Telepono


Medicare Plan Members

Nurse Advice Line
1-800-581-9952 (TTY 711)
24 hours a day, 7 days a week

Wellcare Medicare Plans
Current Members1-833-444-9088 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.
Prospective Members1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Prescription Drug Plan (PDP) Members

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
Current Member
s: 1-888-550-5252 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m.
Prospective Members1-888-293-5151 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Mga Tagapagbigay

Medicare Providers
1-855-538-0454

Medicare PDP Providers
1-888-550-5252

Bumalik sa itaas

Mga Mailing Address

General Mailing Address
Wellcare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Mangyaring ipagbigay-alam ang mga legal na usapin sa Plano sa:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Pakipadala ang mga kahilingan sa lien at subrogation sa Plano sa:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Bumalik sa itaas

Brokers

For broker support, contact the Broker Support Call Center
at: 866-822-1339
Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Broker Self-Service Portal
Brokers can submit a support ticket online in their Centene Workbench portal by accessing the Single Sign-On broker portal.

Bumalik sa itaas

Global Headquarters

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Kumuha ng Mga Direksyon
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 8/26/2022