Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mayroon Ka Bang Tanong, Komento, o Suhestyon?

Kung gayon, gusto naming malaman ang saloobin mo.

Mga Numero ng Telepono 

Mga Kasalukuyang Miyembro ng Medicare

WellCare Medicare
1-833-444-9089 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Mga Potensyal na Miyembro ng Medicare

WellCare Medicare
1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Mga Kasalukuyang Prescription Drug Plan (PDP)

WellCare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-550-5252 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Mga Potensyal na Miyembro ng Prescription Drug Plan (PDP)

Wellcare Classic, Value Script at Medicare Rx Value Plus
1-888-293-5151 (TTY 711)
Lunes - Linggo, 8 a.m. hanggang 8 p.m.

Chat with a Member Services Agent.

Medicare Providers
1-855-538-0454

Medicare PDP Providers
1-888-550-5252

Linya para sa Pagpapayo ng Nurse

1-800-919-8807
24 hours a day, 7 days a week

Mga Mailing Address

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370

Mangyaring ipagbigay-alam ang mga legal na usapin sa Plano sa:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Pakipadala ang mga kahilingan sa lien at subrogation sa Plano sa:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Return to top

Global Headquarters

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Kumuha ng Mga Direksyon
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 8/26/2022