Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mayroon Ka Bang Tanong, Komento, o Suhestyon?

If so, we want to hear from you.

Member Services

To find your plan’s Member Services number, please select your state by using the Select State tab on the upper right-hand corner.


Mga Mailing Address

General Mailing Address
Wellcare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Mangyaring ipagbigay-alam ang mga legal na usapin sa Plano sa:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Pakipadala ang mga kahilingan sa lien at subrogation sa Plano sa:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Bumalik sa itaas

Mga Broker

For Broker support, contact the Broker Support Call Center
at: 866-822-1339
Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Broker Self-Service Portal
Brokers can submit a support ticket online in their Centene Workbench portal by accessing the Single Sign-On broker portal.

Bumalik sa itaas

Global Headquarters

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Kumuha ng Mga Direksyon
Y0020_WCM_100876E Huling Na-update Noong: 10/1/2022