Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Paningin

Mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kalusugan ang pagprotekta sa iyong paningin.

There are things you can do to help your vision, such as wearing sunglasses when you are outside, eating healthy foods every day and visiting the eye doctor regularly.

Many Wellcare plans offer additional eye care benefits:

  • Taunang pagsusuri sa mata na walang bahaginan-sa-bayad (co-payment) (nasa network)
  • Pangangalaga para sa pag-iwas sa glaucoma
  • Pagsusuri para sa diabetic retina
  • Mga hindi nagbabagong halaga na nagpapadali sa pagbabadyet para sa pangangalaga ng iyong mata
  • Allowance toward the purchase of eyewear*

To locate a participating vision provider in your area, please use our Find a Provider tool.

*Included with some plans, refer to your EOC for more information.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021