Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Fitness

Karamihan ng mga plano ay may kasamang benepisyo sa fitness - nang wala kang karagdagang babayaran!

Fitness benefits may include:

  • Annual membership at a participating health club or fitness center or
  • A Home Fitness Kit, which includes a Fitbit Fitness Tracker (available to members who do not live near a participating fitness center and/or prefer to exercise at home)

Use our Find a Provider tool to find a participating fitness center in your area.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021