Skip to main content
HAWAII

Mahusay na pangangalagang pangkalusugan.

2024 PDP and Medicare: Compare plans and enroll.

Already applied? Check your application status.

Ang Aming Mga Brand

Wellcare by 'Ohana Health Plan Logo'Ohana health plan logo

Manatiling Malusog sa Pamamagitan ng Bakuna Laban sa Trangkaso

Nakakatulong ang taunang bakuna laban sa trangkaso sa pag-iwas sa trangkaso.
Protektahan ang iyong sarili at ang mga nasa paligid mo. Magpaturok na ng taunang bakuna laban sa trangkaso.

Maging Isang Broker

Welcome sa amin ang mga broker na may kapareho naming pagtuon pagdating sa pagsunod at sa kasiyahan ng mga miyembro.

Balita at Mga Kaganapan

Stethoscope and a heart
March 01, 2023

Quality is our Priority!

Each year, we set goals to improve the quality of your healthcare. It's part of our Quality Improvement (QI) Program.

Blood pressure image
January 01, 2023

Schedule Your Medicare Annual Wellness Visit

Annual wellness visits are included in your benefits, and are your opportunity to discuss your health concerns and options for care.

larawan ng bote ng resetang gamot
November 01, 2022

Use Telehealth to Prevent Hospital Readmissions

Readmission is when you have to go back to the hospital for the same condition shortly after you left.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_134133E Last Updated On: 10/1/2023