Skip to main content

CVS Caremark Mail Service Pharmacy

Ang Mail Service na Parmasya ng CVS Caremark ang pinipiling mail-service na parmasya ng WellCare. Makakatanggap ka ng hanggang tatlong buwang supply ng iyong gamot sa mismong bahay mo. Sa website ng CVS/Caremark, magkakaroon ng kakayahan ang mga miyembro para tingnan ang status ng kanilang order o ang kanilang balanse, humiling na maglipat ng reseta mula sa isang retail na parmasya, mag-update ng personal na impormasyon, at magbayad ng kanilang order online, lahat ng ito gamit ang isang secure na portal. Bisitahin ang website ng CVS/Caremark para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano ka makakapagpatala.

Bakit Gagamit ng CVS Caremark Mail Service?

Matitipid1:
Depende sa plano mo, puwede kang makatipid sa mga reseta mo (hindi kasama ang aming Specialty Tier 5). Isa pa, libre anumang oras ang karaniwang shipping papunta sa bahay mo.

Mga awtomatikong pag-refill at paalala:
Ginagawang simple ng aming mga paalalang pagtawag sa automated na pag-refill at ng kakayahang matingnan ang katayuan ng iyong order sa pamamagitan ng tawag sa telepono ang pagkuha ng iyong reseta sa CVS.

Door-to-door na paghahatid:
Mag-place lang ng apat na order kada taon at ide-deliver sa iyo ang iyong inireresetang gamot sa loob ng pito hanggang 10 araw na may pasok. Hindi na kailangang pumila sa botika.

Kung sakaling maaantala ang iyong inireresetang gamot, pakitawagan ang Serbisyo sa Customer sa: Libre sa 866-808-7471.

Puwede kang magparehistro sa pamamagitan ng:

  • Pagtawag sa 1-866-808-7471 nang libre para sa serbisyo sa automated na pag-refill. Pakihanda na ang iyong WellCare ID number.
  • Pag-print sa order form Form sa pag-order ng reseta ng Medicare CVS Caremark na ito at pagpapadala ng nasagutang kopya sa:

CVS/Caremark
P.O. Box 659915
San Antonio, TX 78265-9915

1 Makakatipid ng ganito kapag ginamit mo ang CVS Caremark Mail Service Pharmacy, ang preferred na mail-order na parmasya ng WellCare, sa halip na isang retail o non-preferred na mail-service na parmasya. Available ang iba pang parmasya sa aming network.

2 Ang mga Specialty Tier na medikasyon (Tier 5) ay maaaring i-fill nang hanggang 30 araw o isang buwan.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Huling Na-update Noong: 12/4/2020