Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Paano Mag-enroll

Handa ka na bang magpatala sa isang Wellcare Medicare Advantage o Prescription Drug Plan?  May apat na madaling paraan para magpatala.  Piliin ang pinakamainam para sa iyo.

  1. Online. Piliin ang iyong plano at kumpletuhin ang iyong aplikasyon online.

  2. Sa Pamamagitan ng Telepono. Makipag-ugnayan sa Amin at tutulungan ka ng isa sa aming mga lisensyadong kinatawan sa sales at pagpapatala sa proseso ng pagpapatala.

  3. Sa Pamamagitan ng Mail o Fax. I-download at i-print ang iyong aplikasyon sa pagpapatala. Kapag nasagutan mo na ito, i-mail o i-fax ito sa amin. Kung kailangan mo ng tulong, Makipag-ugnayan sa Amin para makipag-usap sa isang lisensyadong sales agent.
    1. Gamitin ang aming tool na Need Plan para mahanap at ma-access ang mga impormasyon at dokumento ng iyong plano, kabilang ang aplikasyon sa pagpapatala. Kapag nahanap mo na ang gusto mong plano, piliin ang “I want to learn about this plan.” Dadalhin ka sa page ng pangkalahatang-ideya ng plano. Dito, maa-access mo ang aplikasyon sa pagpapatala, impormasyon ng plano, at iba pang mahahalagang dokumento.

  4. Sa Medicare.gov. Puwede kang magpatala sa isang Wellcare Medicare Advantage o Prescription Drug Plan gamit ang Plan Finder ng Medicare.
Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021