Lumaktaw papuntang pangunahing content

Paningin

Mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kalusugan ang pagprotekta sa iyong paningin.

May mga bagay kang magagawa para matulungan ang iyong paningin, gaya ng pagsusuot ng sunglass kapag nasa labas ka, pagkain ng masusustansyang pagkain araw-araw at regular na pagbisita sa doktor para sa mata.

Maraming plano ng Wellcare ang nag-aalok ng mga karagdagang benepisyo para sa pangangalaga sa mata:

  • Taunang pagsusuri sa mata na walang bahaginan-sa-bayad (co-payment) (nasa network)
  • Pangangalaga para sa pag-iwas sa glaucoma
  • Pagsusuri para sa diabetic retina
  • Mga hindi nagbabagong halaga na nagpapadali sa pagbabadyet para sa pangangalaga ng iyong mata
  • Allowance para sa pagbili ng salamin sa mata

Para makapaghanap ng kalahok na provider para sa paningin sa iyong lugar, pakigamit ang aming tool na Maghanap ng Provider.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021
Medicare Members: Your materials are on the way! We realize you may be waiting to receive some plan materials and we apologize for any delays. Did you know you can go online to our member portal to view Member materials, review your benefits, request or download an ID card, or choose a physician (when applicable)? Log in or register today!
×