Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Over the Counter

Bilang bahagi ng iyong plano, mayroon kang benepisyo sa Over-the-Counter (OTC). Bibigyan ka namin ng hindi nababagong halaga ng dolyar upang mabili ang mga OTC na gamot at produkto na kailangan mo para manatiling malusog. Kasama sa mga ito ang mga pang-araw-araw na gamit tulad ng mga benda, pain reliever, gamot sa sipon, toothpaste at marami pang iba. May opsyon kang bilhin ang mga item sa isang kalahok na retail location o i-order ang mga ito sa pamamagitan ng aming catalog. Ipapadala rin namin ang iyong mga item sa bahay mo mismo nang wala kang karagdagang babayaran.

Ang iyong benepisyo sa OTC at ang anumang OTC na item na binibili mo ay para sa iyo bilang isang miyembro. 

Paano Gagamitin ang Iyong Benepisyo sa OTC

Hanapin ang item na gusto mo sa catalog ng OTC at tawagan kami. Puwede ka ring tumingin ng mga OTC na produkto sa aming secure na portal ng miyembro. Kapag nakapag-log in ka na, i-click ang butoon na"Bumili ng Over The Counter” sa seksyong Digital na Parmasya. Kung wala ka pang account, kakailanganin mong gumawa nito. Puwede ka ring pumunta sa isang kalahok na retailer para bumili ng mga kwalipikadong item.

Mga Dokumento

Hanapin ang item na gusto mo sa Catalog ng OTC.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021