Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Fitness

Karamihan ng mga plano ay may kasamang benepisyo sa fitness - nang wala kang karagdagang babayaran!

Posibleng kasama sa mga benepisyo sa fitness ang:

  • Taunang membership sa isang kalahok na health club o fitness center o
  • Isang Home Fitness Kit, na may kasamang Fitbit Fitness Tracker (available sa mga miyembrong malayo ang tirahan sa isang kalahok na fitness center at/o mas gustong mag-ehersisyo sa bahay)

Gamitin ang aming tool na Find a Provider para makahanap ng kalahok na fitness center sa iyong lugar.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021