Lumaktaw papuntang pangunahing content

Fitness

Karamihan ng mga plano ay may kasamang benepisyo sa fitness - nang wala kang karagdagang babayaran!

Posibleng kasama sa mga benepisyo sa fitness ang:

  • Taunang membership sa isang kalahok na health club o fitness center
  • Programa sa pag-eehersisyo sa bahay na ipinapadala sa mga miyembrong malayo ang tirahan sa isang kalahok na fitness center at/o mas gustong mag-ehersisyo sa bahay

Gamitin ang aming tool na Maghanap ng Provider para makahanap ng kalahok na fitness center sa iyong lugar.


Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021
Medicare Members: Your materials are on the way! We realize you may be waiting to receive some plan materials and we apologize for any delays. Did you know you can go online to our member portal to view Member materials, review your benefits, request or download an ID card, or choose a physician (when applicable)? Log in or register today!
×