Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman
Mga Miyembro ng Medicare: Protektahan ang inyong sarili laban sa panloloko at pagnanakaw ng pagkakakilanlan (identify theft) sa Medicare! Inaalerto ng U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General ang publiko laban sa isang fraud scheme na may kaugnayan sa genetic testing. Alamin kung paano poprotektahan ang inyong sarili.
×

Mga Materyales ng Plano

Plan detail information can be found within the Need a Plan/Shop for Plans sections of the health plan's website.

Please refer to the Medicare Health Plan Reference Guide Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window. for a listing of our health plan website addresses.

Note: Sales materials are available for download and/or ordering in CustomPoint through your Single Sign-On Portal!

Sales Presentations and Sales Videos!

Download and utilize the following sales presentations to ensure you are reviewing all the necessary information to conduct a compliant appointment with the beneficiary. The sales videos are great tools to help streamline the selling process.

Sales Presentations

Sales Presentation Videos

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Last Updated On: 9/30/2021